احمدی نژاد ، سیاست ضد صهیونیستی و سوالات تاریخی

احمدی نژاد ، سیاست ضد صهیونیستی و سوالات تاریخی

سیاست جمهوری اسلامی علیه رژیم صهیونیستی و در حمایت از فلسطین با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد حرکتی جهشی پیدا کرد و جبهه صهیونیست ها و حامیان غربی آن را دچار آشفتگی محسوسی کرده است.
رئیس جمهور از همان سال 84 با زیر سوال بردن داستان هلوکاست و ادعایی که بر اساس آن سرزمین فلسطین اشغال شده، به طرح سوالاتی اساسی در این باره پرداخت که البته صهیونیست ها و غربی ها هرگز پاسخی برای آن ها ارائه نکرده اند و حتی محققان و تاریخ پژوهانی هم که در پی یافتن سوالات احمدی نژاد برآمده اند، سرنوشتی جز اخراج از دانشگاه و زندان نداشته اند.
رئیس جمهور سوالات خود را درباره هلوکاست از جمله در نامه ای معروف در شهریور سال 85 خطاب به آنگلا مرکل نوشت، کسی که همچون هیتلر بر صدر اعظمی آلمان تکیه زده است.
وی در این نامه از مرکل پرسید
"آیا این احتمال عقلایی نیست که بعضی کشورهای پیروز در جنگ قصد داشته اند بهانه ای درست کنند و بر اساس آن مردم کشور مغلوب در جنگ را دائما شرمنده نگهدارند تا انگیزه ، حرکت و نشاط را در آنان تضعیف کنند و جلوی پیشرفت و اقتدار شایسته آن کشور را سد نمایند."

رئیس جمهور در سوال بعدی خود عنوان کرد که "اگر این کشورها و به خصوص انگلیس در برابر بازماندگان هلوکاست احساس مسئولیت می کردند چرا آنان را در کشور خود پناه ندادند و چرا با راه اندازی جریان یهود ستیزی آنان را مجبور به مهاجرت به سرزمین دیگران کردند."
احمدی نژاد همچنین سوال کرد "آیا اگر ظلم و کشتار احتمالی در یک منطقه جهان محکوم و مردود باشد می توان به بهانه جبران آن در منطقه دیگری از جهان به ظلم و کشتار و اشغالگری و ترور رضایت داد؟ آیا وجود زرادخانه های اتمی در اسرائیل برای دفاع از بازماندگان هلوکاست است یا یک تهدید دائمی علیه ملتهای منطقه و ابزاری در جهت زورگویی و اشغالگری و احیانا حمایت از منافع برخی باندهای قدرت درغرب ؟"نکته مهم دیگری که بعدها نیز بارها مورد اشاره رئیس جمهور قرار گرفت، این بود که اگر این ادعا را هم بپذیریم که داستانی چون هلوکاست واقعیت داشته است، اجازه دهید که محققان و پژوهشگران درباره آن تحقیق کنند.