قدس 88

قدس   88 

 

 

در قدس 88 علی رقم حضور با شکوه و پر شور مردم مسلمان و انقلابی ایران در راهپیمایی این روز ، عده ای از منافقین و فتنه گران با شعار های انحرافی در پی حذف شعار «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر امریکا» بودند که البته باز هم حضور مردم مانع این این شد که آن ها بتوانند کاری را از پیش ببرند.

... و این واقعه رسوایی دیگری برای سران فتنه بود و آن ها با شعار «نه غزه،نه لبنان» ماهیت اصلی خود را نشان دادند.

«بدانند مردم چه اتفاقی دارد می افتد . ببینند آن دستی را که دارد صحنه گردانی می کند . صحنه را شلوغ می کنند تا در خلال شلوغی های مردم، عنصر خائنی کار ی را که آن ها می خواهند انجام بدهد و نشود او را پیدا کرد . البته این ها اقلتند . کوچکند . این ها کسانی نیستند که ریشه ای داشته باشند . در برابر عظمت ملت ایران صفرند . اصرار بنده بر این است که آحاد مردم با یکدیگر یکی باشند در مقابل آن افراد معدودی که با اصل این انقلاب مخالفند . من اگر یک وقتی در نماز جمعه یک حرفی را می زنم این ابتدا به ساکن نیست . من روز اول این را پیغام دادم به همین حضراتی که صحنه گردان این قضایا هستند. من پیغام دادم گفتم این شروعش را شما دارید می کنید اما نمی توانید کنترل کنید تا آخر . می ایند دیگران سوء استفاده می کنند . حالا دیدید آمدند سوء استفاده کردند . مرگ بر اسرائیل را خط زدند . مرگ بر امریکا را خط زدند ...»