شنبه 6 شهریور‌ماه سال 1389

روز قدس

اسرائیل باید از صحنه روزگار حذف شود . 

 

تا چند روز دیگر مقاله ای در این راستا بر روی وبلاگ قرار خواهد گرفت .  

http://www.duelfa.com/wp-content/uploads/2010/08/israel-wiped.jpg